Zwroty, wymiana, reklamacje

Zwrot towaru

Po otrzymaniu przesyłki, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracany towar nie może posiadać znamion użytkowania oraz musi być oryginalnie ometkowany.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres:

PW DISCOVER Sp. z o.o.,
ul. Okrężna 21,
62-020 Swarzędz
lub pocztą elektroniczną na adres:
sklep@lulkove.pl

Klient, który chciałby dokonać zwrotu/wymiany/reklamacji, ponosi koszty dostawy na własny koszt.

Zwrot należności

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu produktu, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.